Van 8 t/m 25 mei exposeer ik in De Waag en kijk ik terug op mijn werk vanaf mijn jeugd tot heden. Mijn werk als kunstenaar door de jaren heen valt te bezien als erupties van intuïtieve artisticiteit. Periodes van realisme, abstracties en constructivistisch Tromp L’ oeil werk, wisselden elkaar af, mijzelf en anderen confronterend met een zoeken, vinden, niet kunnen vinden. Een zoeken naar antwoorden.

Begin 2013 volgde een kentering. Gevoelens van onrust resulteerden in het Biljet van Onbepaalde Waarde. Er volgde een website www.vanonbepaaldewaarde.nl met columns van mijn hand en wetenswaardigheden en artikelen van publicisten, wetenschappers en geestverwanten op het gebied van waardebepaling en bewustmakende ervaringen. Dit gevoel van onvrede verandert mijn tijd en daarmee mijn leven. De nieuwe tijd, de tijd van het zogenaamde postLethargisme.

Lethargie? In het dierenrijk is lethargie een inactieve levenswijze of levensfase. Het komt voor bij een aantal diersoorten die een groot deel van hun leven inactief zijn. Ze trekken zich vaak terug in hun schuilplaats gedurende langere tijd en komen pas tevoorschijn als ze moeten eten of als de omstandigheden beter worden.

In de kunst is een postLethargist een ontwakende kunstenaar. Na een jarenlang min of meer ingeslapen, teruggetrokken  levenswijze, ontwaakt hij. Een geestelijk ontwaken waarbij hij zijn kunst inzet voor sociaal maatschappelijke reiniging. Tijd voor artistieke waanzin in woord en daad. En ideeën die bijdragen aan onvoorwaardelijke sociaal maatschappelijke verbondenheid. Dit alles onder de noemer van het z.g. postLethargisme. De veelheid aan keuzes en de veelheid aan informatie maakt dat we ons nog meer bewust worden van onze verantwoordelijkheden. Dit manifesteert zich in a-sektarisch handelen en in a-sektarische waanzin en bewustzijnsverruimende kunstzinnige acties en daden.

De Waag – Spaarne 30 Rood – 2011 JC Haarlem