loader image

Privacy verklaring

Ik, Arjan Bosch, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk:
voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling
  • je te kunnen bellen of e-mailen
  • wettelijke verplichtingen

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemd, te sturen.

Ik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Cookies gerelateerd aan websitestatistieken
www.arjanbosch.nl gebruikt verschillende programma’s, waaronder Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren. Hiervoor worden cookies op jouw computer opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor je computer en kan bestaan uit jouw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop je onze site hebt bezocht, en welke delen van de site je hebt bekeken.

Cookies van derde partijen
Op mijn website zie je ook buttons waarmee bezoekers pagina’s kunnen delen via sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. De werking daarvan wordt bepaald door scripts van deze sociale netwerken. Ook hiervoor worden cookies toegepast, afkomstig van de sociale netwerken in kwestie. In de privacy-verklaringen van die sociale netwerken kun je nalezen wat deze cookies doen.

Overige cookies
Het is mogelijk dat ik op mijn website andere cookies dan bovengenoemde cookies toepas. In alle gevallen zullen die cookies erop gericht zijn om het gebruik van de website te optimaliseren.

Wilt je geen cookies?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. Je kunt jouw browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je een cookie ontvangt, of dat je de ontvangst ervan kunt weigeren. Als je de acceptatie van cookies door jouw browser uitschakelt, is de kans zeer groot dat veel websites die je bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren