Klopt deze uitspraak?
En stel dat ik het niet wil? Wat moet ik dan?
Want ik wil wel eens niet, op een moment of een hele dag ….
Niet moeten!
Verdraaid nog aan toe, ik wil dan NIET MOETEN!
Telkens heb ik een doel in het leven ONTMOETEN!
Zo zoek ik mij weldra weer de tandjes om iets NIET te hoeven doen
Ja, warempel, maar dan voel ik al snel: waar een wil is, is een weg
Blijft toch de vraag: Hoe kan ik niet-moeten-doen, doen?
Want ….

Doorlopend de dag ontmoeten de dingen, de dingen
Het licht ontmoet mijn ogen
De duisternis ontmoet de afwezigheid
Gelijk een vogel de wind ontmoet
Mijn schoenen stap voor stap een zachte dan wel niet een harde ondergrond ontmoeten
De koude mijn huid en de hitte de pijn ontmoet
De wanen mijn verstand ontmoeten
Geluiden de muren
Een seconde de toekomst ontmoet
Ik mijn gedachten ontmoet

De dingen hebben er voor gekozen elkaar te ont-moeten
Zij zijn er niet voor gemaakt om te moeten …. NEE ONT-MOETEN
Klanken dienen het spreken te ont-moeten
De schoonheid dient de lelijkheid te ont-moeten
Fantasie ons bewustzijn ont-moet,
Het reusachtige het nietige ont-moet ….
Om te kunnen spelen
Omdat het niet moet
Als ik niets moet ….
Wat mis ik dan
Is dat wat eenzaamheid is?

Een wit schilderslinnen dat naar de ontmoeting van de verf verlangt
Een wang die naar de streling van een hand verlangt
Niets dat naar iets verlangt
Niets wellicht iets mist
Zoals een knipoog een schuchtere blik ontmoet

Mensenwezens zijn trillingen die resoneren met de ander
Die de ander nodig hebben om te resoneren

Een zuiverder klank voort te brengen .… Laten we ONT_MOETEN

Arjan Bosch,
26 september 2017

Foto: © Dick Stegenga

error: Voor de afbeeldingen geldt auteursrecht!