En wat te zeggen van taal
Hoe bijzonder is het om taal te kunnen gebruiken, om uit te leggen wat taal feitelijk is.
Een lichaam is hoe dan ook een bijzonder belangrijke voorwaarde om enig gebrom voort te kunnen brengen.
En zo is er meer aan de hand.

Neem voor het gemak eens dit woord (laat het geschreven woord AAP zien). Twee gelijke vormen op papier, om twee verschillende klanken voort te brengen. De AAAAAAAAAAAAAAAA. Onze stembanden brengen de lucht in trilling en P, twee lippen paffen op elkaar, waar achter men enige lucht verzameld om deze vervolgens met weinig of veel kracht uit te stoten. Welnu zo creëert men de letter P.

Eigenaardig. Twee manieren om de letter (laat de letter P zien) uit te spreken. Als men deze letter uitspreekt voegt men de bromtoon EEEEEEEEEEEEE toe.

Ja, ho,ho! Dat is nog niet het hele verhaal.
Enkele voorwaarden voor het gebruik van taal:

  • Men moet geboren zijn;
  • Men moet tenminste aanleg voor verstand hebben;
  • Men behoort te beschikken over hersens, stembanden, eventueel handen om te kunnen gebaren;
  • En ogen zijn ook handig;
  • En niet te vergeten omstanders, te weten personen in uw directe omgeving die graag willen horen en weten wat u zoal beleeft hebt en ook iets met taal hebben.

En moeten we wellicht niet de belangrijkste voorwaarde voor taal vergeten: ons voorstellingsvermogen. Zonder voorstellingsvermogen kun je niks en doe je niks met taal.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAP
een korte p …. Maar hoe lang dient men de AA uit te spreken voordat men een visualisatie krijgt van het beest in zijn gehele hoedanigheid.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren