In de wolken zie je met enige fantasie en wat geduld van alles. Maar stel je eens voor dat je naar het palet van een schilder kijkt en in de vlekken een gezicht ontwaart. Zo bootst naar mijn idee de schilder de dynamiek na, die achter de creatie van wolken schuilgaat, zodat uiteindelijk hijzelf en de toeschouwer het ‘konijn’ in de wolken zien verschijnen….