• HH  kent het synoniem van de volgende woorden: belastingbetaler, werknemer en consument = slaaf;
 • HH lacht een ieder uit die zegt niet verslaafd te zijn, denk na ….;
 • HH is zich er van bewust dat kopen en rijkdom niets met het leven in de meest brede betekenis van het woord te maken hebben;
 • HH wil niets kopen;
 • HH gebruikt geen geld;
 • HH gebruikt, leent en deelt;
 • HH hekelt bezit, omdat bezit een afgeleide van bezetenheid is en bezetenheid is een afgeleide van waanzin;
 • HH neemt zichzelf niet serieus als het om geld gaat;
 • HH ziet dat een nietsontziende geldingsdrang en het onlosmakelijke geld een vernietigende en ontwrichtende werking hebben;
 • HH erkent het feit dat het monetaire systeem er nooit voor ons was maar bedoeld voor handige, gluiperige mooipraters, profiteurs en uitbuiters;
 • HH erkent het feit dat geld de schuld is van de meeste ellende, met name van de financiële schuld, en dat deze schuld ons veroordeeld tot slavernij;
 • HH ziet voornamelijk slaven om zich heen;
 • HH lacht bankiers uit die het “beter” met ons voor hebben;
 • HH lacht politici uit die  het “beter”  met ons voor hebben;
 • HH lacht een ieder uit die achter het monetaire systeem staat als oplossing voor alle problemen in de wereld;
 • HH hekelt en veracht de banden tussen de geldkruideniers (banken) en de politiek;
 • HH lacht een ieder vierkant uit als het woord geld al ter sprake komt;
 • HH is niet voor bezuinigingen, omdat bezuinigingen de problemen van het monetaire systeem maskeren;
 • HH is vóór duurzame alternatieven die als vervanging dienen van het het huidige monetaire systeem;
 • HH haat mannetjes;
 • HH vindt mannen in pak en uniform bij voorbaat verdacht en geweldadig  in woord en daad;
 • HH heeft een gruwelijke hekel aan schijnheiligheid;
 • HH heeft een grondige hekel aan goed-praters, na-praters en meelopers als het al om het huidige economische model gaat;
 • HH haat geweld;
 • HH haat geliktheid;
 • HH lacht zich dood om gewichtig ge-OH;
 • HH haat mooipraterij;
 • HH ergert zich elke dag een ongeluk aan het gemis aan onvoorwaardelijke verbondenheid;
 • HH verlangt naar een omwenteling;
 • HH geniet van schoonheid, liefde en eenvoud;
 • HH ziet het leven als een geheimzinnig wonder;
 • HH ziet het leven als een kado, een avontuur;
 • HH weet dat het anders kan;
 • HH weet dat het anders moet.
 • wordt aangevuld ….

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren