Gecreëerd ter gelegenheid van de Kunstlijn 2014. Over alle gebruikte gezichtsuitdrukkingen valt wel iets te zeggen wat veel al uitmondt in eindeloos, lees oeverloos ge-OH. Mijn advies: gebruik ze te pas en te onpas, ter lering en vermaak en ….

WEES DE SMAAKMAKER
(Kopie right Arjan Bosch 2014)
geluid: bijzaak

Hoe ervaar/bekijk ik mijn video-optredens? Iemand die informatie op het web plaatst maakt zich kwetsbaar. Ik overdrijf deze kwetsbaarheid. Overdrijven in beeld en geluid. Ik zet mijzelf als kunstenaar en als mens kwetsbaar neer, door in een huiselijke situatie excessief te overdrijven d.m.v. ongemakkelijke gelaatsuitdrukkingen en ongemakkelijke geluiden. Ik vind overdrijving en absurdisme bij uitstek een middel om te laten zien hoe kwetsbaar de mens is.

error: Voor de afbeeldingen geldt auteursrecht!