loader image

Post Lethargisch dichter en performer Arjan Bosch opent KZOD Kunstlijn 2018 expositie in de Waag

3 november 2018

l

Arjan Bosch

AaBb

Arjan Bosch, perfect van de congregatie van de ongemakken in het leven, tevens spiritueel leider, grensrechter van de Post-Lethargische gemeenschap, kunstenaar, dichter en bovendien creatief lid van de vereniging KZOD, ‘Kunstenaars Zien Overal Dingen’,  opent de KZOD Kunstlijn 2018 expositie in de Waag.

Onderstaande foto met dank aan Dick Stegenga.

Post Lethargisch dichter en performer Arjan Bosch

Openingsspeech – de Waag Kunstlijn 2018

Mijn door de verbeelding van mijn scheppers ingegeven naam is Arjan Bosch.
Ik ben perfect van de congregatie van de ongemakken in het leven, tevens spiritueel leider, grensrechter van de Post-Lethargische gemeenschap, kunstenaar, dichter en bovendien creatief lid van de vereniging die gevestigd is in deze middeleeuwse ambiance *.

Alvorens ik start met mijn lijntje uit te zetten wil ik twee lieftallige zusters van de gemeenschap KZOD; Kunstenaars Zien Overal Dingen: Marja ten Hoorn en Caroline Doornenbal danken voor hun onvermoeibare inrichtingskunsten. Hulde!

Aanwezigen …. Vieren wij allen dit weekend Allerkunstenaars! ….

Onze inspiratie is in de naam van den Kunst, de kunstenaar en zijn middelen, die argeloze toeschouwers verrast of verveelt.

Allen hier samen gekomen aanwezigen, vakbroeders, verlichte en onverlichte zielen, geïnteresseerden die zomaar zijn komen aanwaaien …. Welkom.

Vieren wij vandaag de al om aanwezige schepselen in de lijn der verbeelding ….

Laat ons ontwaken!

Opgewonden zijn zij die geconfronteerd worden met de werken van de verbeelding.
Aanschouw de gecreëerde kunstwerken, die wegnemen de ongemakken der wereld.

Verbeelding!

Gij zijt de oertaal van de werkelijkheid. Gij hebt ons vandaag naar hier geroepen.
En gij geeft ons de mogelijkheid om te genieten.

Nog voor wij geboren werden bestond U reeds.
Gij voedt ons met Uw kunsten, grollen en bedrieglijkheden.

Zo mogen wij op U vertrouwen Verbeelding,
Dat gij ons nooit alleen laat,
Dat gij ons bij de hand zult nemen en ons voert naar spirituele hoogtepunten, met de door U geschonken zintuigen, ledematen, materialen en de inspiratie. Bevrijd ons ….

Samen.

Nemen wij de tijd die ons hier in deze ruimte gegeven is, en genieten van de stoffelijke, tevens astrale werken van onze broeder en zusters en kijken wij terug op vruchtbare en minder vruchtbare periodes, en de inspiratie, die ons gegeven is in onze harten en de overvloedige, vruchtbare verbeelding.

Inspiratie zij met u en laat onze harten jubelen en juichen.
Als onze zintuigen konden zingen zouden hun liederen oorverdovend deze ruimte vullen. Want het grote genieten staat te gebeuren en wederom breekt een tijd aan van overheerlijke aanschouwingen en belevingen.
Laten wij ons laven aan het kijken, het voelen, het bewust worden en wellicht ook het ruiken en het proeven. En bovenal genieten van veel …. véél oeverloos ge-O-H over schoonheid, lelijkheid en aanverwante kunstzinnige zaken die, al dan niet on- of voorwaardelijk worden ingegeven door de zielenroerselen van onze broeders en zusters.

Laten wij de inspanningen van onze geestelijk-gelijken, verheerlijken en belonen.
Want zij zijn het die reeds de geest hebben gevonden, en oprecht hebben mogen proeven van werkelijk vrije gedachten en u het pad reiken van zinderende genoegens.

Laten wij vanaf heden lijn vinden en volgen in de dagen die ons gegeven worden en voor ons uitgezet zijn, en laat de kunst onze ogen en gedachten bevrijden van alle valse voorwendselen door het aardse ingegeven. En van de kunst genieten in al zijn sprankelende gedaanten al dan niet met heerlijke kleurrijke hoogdravendheden.

Laat ons tenslotte ook de ogen naar binnen richten, en de woorden uitspreken die ons gegeven zijn, om de kunst en onze kunstbroeders en zusters te dienen en te leren begrijpen:

Het Onze Kunstenaars

Onze kunstenaars die hier aanwezig zijn
Hun kunst wordt verkocht
Hun kunst vult de ruimtes
Hun inzichten reiken verder dan het heden zoals zij het bedoeld hebben
Geef hen eindelijk de erkenning
En vergeef hen hun opzettelijke plagerijen
Omdat ook wij elkaar openlijk bedriegen en liegen
En laten wij hun scheppingen waardig achten
Maar verlos ons van kleinburgerlijkheden
Hier, daarbuiten, overal, over enkele dagen, en eigenlijk voor altijd ….

Zo is het ….

Ten slotte …. Kunstenaars,

Mogen de kopers het kunstwerk uit uw handen aannemen, tot lof en eer van uw inspanningen, tot welzijn van u en uw koper en van al uw geweldige ingevingen ….

Inspiratie en Verbeelding zij met u ….

Nu dat gij allen open zijt, en deze expositie uiteraard ook, verzoek ik u allen de evenzovele lijnen naar de, niet op één hand te tellen kunstwerken en locaties, te volgen.

Nu tot in de eeuwigheid ….. Genieten!

  • De Waag te Haarlem

Geschreven door Arjan Bosch

Reacties

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

Blog

Blog categorieën

De Lege Mens

Dichtbundel

De Lege Mens

Uitspraken

De Lege Mens

Manifesten

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren