colofon

Voor al uw vragen en opmerkingen over de hier getoonde werken en exposities kunt u dit contactformulier gebruiken.

Alle afbeeldingen en tekst: © copyright Arjan Bosch en derden.

Postlethargisme

De Postlethargist is een kunstenaar die ontwaakt. Na een jarenlang min of meer ingeslapen, teruggetrokken  levenswijze, ontwaakt hij.

Een geestelijk ontwaken waarbij hij zijn kunst inzet voor sociaal maatschappelijke reiniging. Tijd voor artistieke waanzin in woord en daad, zoals het realiseren van ideeën die bijdragen aan onvoorwaardelijke sociaal maatschappelijke verbondenheid.

Dit alles onder de noemer van het z.g. PostLethargisme. De veelheid aan keuzes en de veelheid aan informatie maakt dat we ons nog meer bewust worden van onze verantwoordelijkheden. Dit manifesteert zich in a-sektarisch handelen en in a-sektarische waanzin en bewustzijnsverruimende kunstzinnige acties en daden.

Het vervreemdingseffect

 

Volgens Sjklovski, Russisch literatuurtheoreticus (1893-1984), hebben alle kunstenaars het vermogen de automatische wijze waarop men naar de werkelijkheid kijkt te doorbreken, door deze werkelijkheid op een andere, eigenzinnige manier te laten zien. In zijn artikel ‘De kunst als procédè’ (1916) ontwikkelde Sjklovski voor het eerst het idee dat wanneer de werkelijkheid steeds op dezelfde manier wordt bekeken, men blind lijkt voor de ware aanblik. Of zoals Sjklovski zegt: ‘Het gewone wordt niet waargenomen, niet gezien, maar alleen herkend’.

Doel van een kunstenaar kan zijn om een voorwerp, gedachte of situatie van zijn vanzelfsprekendheid te beroven. Hierdoor moet de waarneming van de werkelijkheid worden geprovoceerd en een kunstenaar zou er, volgens Sjklovski, naar streven de heersende normen te doorbreken en af te wijken van het bestaande.

error: Voor de afbeeldingen geldt auteursrecht !!

Pin It on Pinterest