loader image

colofon

Voor al uw vragen en niet aflatende op- en/of aanmerkingen over de hier getoonde werken en exposities kunt u dit contactformulier gebruiken.

Alle afbeeldingen en tekst vallen onder de Richtlijn voor auteursrechten in de digitale eengemaakte markt, ofwel de Europese Copyrightwet.

© copyright Arjan Bosch en derden.

 

quotes

De mens is software

De mens is software, de werkelijkheid de hardware.

De mens

Als je grijpt naar de mens ervaar je onbegrijpelijkheid.

Wat kunst is

Kunst bestaat niet. Zij ontstaat.

Wat zinvol is

Kunst bestaat niet. Ik doe maar wat.

"

Aanwezigheid

Ik ben altijd hier, nooit daar, zoals zovelen denken.

Over dromen

Overdag droom ik de dag en ‘s nachts de nacht.

Over mijn werk

Zo kenmerkt mijn werk zich door vragen die onbeantwoord blijven.

Ik weet nooit wat ik geschilderd heb. Ook al heb ik het geschilderd om het te kunnen bevatten.

Vrij naar een citaat van Maurice Blanchot

Over mijn realiteit

Als kunstenaar werk ik niet om de beschouwer in kennis te stellen van een waarheid waarover ik beschik.

Ik zie het meer als het beschikken over “onbewuste” kennis.

Vrij naar een citaat van Jean Giraud

Postlethargisme

De Postlethargist is een kunstenaar die ontwaakt. Na een jarenlang min of meer ingeslapen, teruggetrokken  levenswijze, ontwaakt hij.

Een geestelijk ontwaken waarbij hij zijn kunst inzet voor sociaal maatschappelijke reiniging. Tijd voor artistieke waanzin in woord en daad, zoals het realiseren van ideeën die bijdragen aan onvoorwaardelijke sociaal maatschappelijke verbondenheid.

Dit alles onder de noemer van het z.g. PostLethargisme. De veelheid aan keuzes en de veelheid aan informatie maakt dat we ons nog meer bewust worden van onze verantwoordelijkheden. Dit manifesteert zich in a-sektarisch handelen en in a-sektarische waanzin en bewustzijnsverruimende kunstzinnige acties en daden.

Post-lethargist Bosch legt uit

Het vervreemdingseffect

 

Volgens Sjklovski, Russisch literatuurtheoreticus (1893-1984), hebben alle kunstenaars het vermogen de automatische wijze waarop men naar de werkelijkheid kijkt te doorbreken, door deze werkelijkheid op een andere, eigenzinnige manier te laten zien. In zijn artikel ‘De kunst als procédè’ (1916) ontwikkelde Sjklovski voor het eerst het idee dat wanneer de werkelijkheid steeds op dezelfde manier wordt bekeken, men blind lijkt voor de ware aanblik. Of zoals Sjklovski zegt: ‘Het gewone wordt niet waargenomen, niet gezien, maar alleen herkend’.

Doel van een kunstenaar kan zijn om een voorwerp, gedachte of situatie van zijn vanzelfsprekendheid te beroven. Hierdoor moet de waarneming van de werkelijkheid worden geprovoceerd en een kunstenaar zou er, volgens Sjklovski, naar streven de heersende normen te doorbreken en af te wijken van het bestaande.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren