Dwalingen is de titel van de poëziebundel van Haarlemmer Arjan Bosch, die begin deze maand het licht zag. Bosch deed geen officiële presentatie, maar las gedichten voor tijdens zijn Kunstlijn-tentoonstelling in het voormalige Jeltes-café aan de Schagchelstraat. Op het gevaar af dat we er vervolgens weinig meer van vernemen wil ik er hier toch enige woorden aan wijden. De poëzie van Bosch intrigeert, maar geeft zich niet zomaar prijs.

door Paul Lips