Bron: Kunstlijn katern Haarlems Dagblad,
Verslag, verslaggeefster: Renee de Borst
Foto: Paul Vreeker

error: Voor de afbeeldingen geldt auteursrecht!